Om Lärlingsfrämjandet

Om Lärlingsfrämjandet
Webbplatsen innehåller kort och överskådlig information om gymnasial lärlingsutbildning och riktar sig till vägledare och lärare i skolor med elever i årskurserna 7-9. Den kan också användas av intresserade elever, föräldrar och andra vårdnadshavare. Här finns också information om utbudet av utbildningar för vuxlärlingar.

Sajten har skapats och drivs av Stiftelsen Lärlingsfrämjandet, www.larlingsframjandet.se som arbetar för att främja ungas intresse för yrkesutbildning och utbudet av lärlingsutbildningar och lärlingsplatser.

Lärlingsfrämjandet har också tagit fram en sajt med fördjupad information om lärlingsutbildningar och skolorna i vårt nätverk, www.larlingsplatsen.se . Sajten skapades i ett ESF-projekt i Västsverige och ska byggas upp till en digital platsbank där även arbetsplatser som ställer upp med lärlingsplatser kan presentera sig.

Stiftelsen är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan Stiftelsen Företagsam och Uddevalla kommun.

Välkommen med frågor och eventuella synpunkter på sajten till info@foretagsam.se