Hitta lärlingsutbildning för vuxna

Hitta lärlingsutbildning för vuxna
Lärlingsutbildning för vuxna, d v s personer som fyllt 20 år, arrangeras överallt i landet inom s k regionalt Yrkesvux. Enligt de statliga bidragsbestämmelserna ska varje kommun samarbeta med minst två närliggande kommuner för att säkerställa ett brett utbildningsutbud, ofta i samarbete med privata utförare. Ta kontakt med den kommunala vuxenutbildningen för att få reda på hur det ser ut i just din kommun.