Börja tidigt

Börja tidigt

Ett stort antal utredningar och rapporter har visat att styrdokumentens formuleringar om studie-och yrkesvägledningen som ”hela skolans ansvar” inte fått genomslag, inte ens i kommuner med stora ambitioner på området.

Följden är att många ungdomar inte får den vägledning som behövs för att landa i ett väl genomtänkt gymnasieval. Inte minst när det gäller att öppna ungas ögon för de många möjligheterna efter en gymnasial yrkesutbildning är det viktigt att studie-och yrkesvägledningen börjar i årskurs 7 (och helst tidigare).

En bättre ”vägledningsprocess” i högstadiet minskar risken och kostnaderna för felval och kan motverka könsstereotypa yrkesval. Tidiga insatser kan också höja studiemotivationen och t o m minska risken för skolavhopp.