Samla information

Samla information
Du kan samla information om ett yrke på flera olika sätt.
 
• Du har rätt att när som helst få hjälp av skolans studie-och yrkesvägledare, SYV.
 
• Du kan kontakta någon som redan idag jobbar inom yrket. Be om ett möte och förbered några frågor som du vill ha svar på när det gäller yrket, t ex Varför har personen valt detta yrke? Vad är bäst och vad är sämst med yrket? Vilken utbildning har hen gått för att kunna arbeta inom yrket? Finns det problem med bristande jämställdhet eller diskriminering inom yrket? Vad tycker hen är viktigt att tänka på för att bli så bra som möjligt inom yrket?
 
• Du kan söka information på nätet, t ex www.skillsworld.se som är en digital plattform för studie-och yrkesvägledning inför gymnasievalet.
 
• Går du i årskurs 8 eller 9 kan du göra prao på ett yrkesprogram. Ta kontakt med någon skola i din närhet och be att få komma på ett studiebesök. Efter studiebesöket: Hur blev du mottagen? Vilka fick du träffa (lärare/elever/SYV?) Var det som du hade tänkt dig, eller var det något som förvånade dig? Fick du lära dig något nytt om lärlingsutbildning/yrket och i så fall vad? Skulle du kunna tänka dig att välja att gå en lärlingsutbildning? Varför/Varför inte?