Vill du bli lärling?

Vill du bli lärling?
Efter flera år på skolbänken vill många handlingsinriktade ungdomar göra något ”på riktigt”, möta utmaningar, ta ansvar och få uppskattning från arbetskamrater och chefer. Känner du så är kanske lärlingsutbildning något för dig.
 
• Att ”gå som lärling” är ett alternativ inom alla yrkesprogram på gymnasiet. Du lär dig ett yrke och tillbringar halva gymnasietiden på en arbetsplats, där en handledare följer dina framsteg, hjälper dig framåt och håller kontakt med skolan.
 
• Lärlingsutbildning har samma kunskapsmål och samma yrkesexamen som i det som kallas skolförlagd yrkesutbildning och alltså sker i skolans lokaler. Men många säger att man lär sig bättre när man möter utmaningarna i verkligheten, på en arbetsplats. Du får erfarenheter från arbetslivet som uppskattas när du söker jobb.
 
• Statistiken visar att lärlingsutbildning är en snabbare väg till jobb och egen försörjning. Har du språkkunskaper är det stor efterfrågan på yrkesutbildat folk i många länder. Och här hemma kan du plugga vidare på yrkeshögskola – om du vill.
 
• Men att vara lärling ute i arbetslivet ställer också andra krav på dig än på dem som lär sig ett yrke ”i skolan”. Fundera på om du är mogen att gå som lärling, följa arbetsplatsens regler och rutiner, samarbeta med handledare och arbetskamrater, ta ansvar och få uppskattning för det du gör.