Analysera läget i skolan

Analysera läget i skolan

Utan tydliga och uppföljningsbara planer är det svårt för både huvudmän och skolenheter att bedöma var på skalan ”godtagbart – mycket bra” man befinner sig. En klassificeringsskala kan användas såväl i självskattningar av skolans professionella som i skolhuvudmännens långsiktiga utvecklingsarbete. I skalan nedan som konstruerats av professor Anders Lovén anges tre nivåer. Hur ser det ut i din skola?