Följ upp digitalt

Följ upp digitalt

Alla i skolan är tidspressade och digitala verktyg gör det lättare att följa rutinerna – utan betungande pappersarbete. Marknaden erbjuder skolorna många administrativa system som kan användas också för uppföljning av skolans vägledningsarbete. På initiativ från Lärlingsfrämjandet har forskningsföretaget ME Analytics i programvaran LoopMe skapat en app för att underlätta planering och uppföljning av skolans breda vägledning på individ-, grupp och skolnivå. Den gör det möjligt för lärare och vägledare att gemensamt bygga upp en flerårig vägledningsprocess och att rapportera resultaten till rektor, programråd och skolhuvudmän.

Du kan kostnadsfritt prova de befintliga apparna Bli lärling och/eller Prao på ett yrkesprogram