Skapa en tydlig struktur

Skapa en tydlig struktur!

Många kommuner har ambitiösa planer för studie-och yrkesvägledningen som skolorna inte alltid orkar leva upp till. Ofta saknas dessutom systematisk kvalitetsuppföljning på detta område – beslutsfattarna litar på rektorerna som litar på sina professionella medarbetare. Flertalet skolor kan förbättra sig genom att systematisera det som görs, fylla i luckorna och göra strukturen transparent så att vårdnadshavare och arbetsliv ser vart skolan strävar och skolans huvudmän kan följa upp planerna.

Ofta kommer skolan långt med en modell som är tydlig och meningsfull för alla inblandade. Ett exempel är modellen ”Spana på ett yrke” med ”entreprenöriell prao” som skapades i ett ESF-projekt i Uddevalla och Kungsbacka. I modellen integreras ämnesundervisningen redan från årskurs 7 med de första syv-kontakterna och de praoveckor som är obligatoriska i årskurs 8 och 9.